Polityka prywatności i plików cookies

Dzień dobry,

Niniejszy dokument opisuje zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies, w związku z korzystaniem z serwisu internetowego https://aleksandraruta.pl.

Administratorem serwisu jest Aleksandra Ruta, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „RUTA TRAINING ALEKSANDRA RUTA”, ul. Niedźwiedzia 29b, 02-737 Warszawa, NIP: 9531351932.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się, wysyłając wiadomość na adres biuro@aleksandraruta.pl.

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Poniżej znajduje się wersja z najważniejszymi zasadami związanymi z ochroną prywatności.

 1. Dokonując zakupów za pośrednictwem sklepu dostępnego w ramach serwisu, zakładając konto użytkownika w sklepie, składając reklamację dotyczącą zakupionych produktów fizycznych, elektronicznych lub usług, odstępując od umowy zawartej na odległość, zapisując się do newslettera, dodając komentarz na blogu czy po prostu kontaktując się ze mną, przekazujesz mi swoje dane osobowe. Gwarantuję, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 2. Powierzam przetwarzanie danych osobowych sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Wykorzystuję mechanizm odzyskiwania porzuconych koszyków, wysyłający do Ciebie wiadomość w przypadku niesfinalizowania zamówienia. Mechanizm odzyskiwania porzuconych koszyków powiązany jest z mechanizmem śledzenia podejmowanych przez Ciebie działań w ramach serwisu w oparciu o wykorzystanie plików cookies.
 4. Korzystam z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin w serwisie, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. Korzystam z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.
 6. Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.
 7. Wykorzystuję pliki cookies własne w celu prawidłowego działania serwisu, w szczególności obsługi procesu składania zamówienia, zapisu do newslettera, logowania do konta użytkownika.

Poniżej znajdują się szczegóły zasad.

Dane osobowe

 1. Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Aleksandra Ruta, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „RUTA TRAINING ALEKSANDRA RUTA”, ul. Niedźwiedzia 29b, 02-737 Warszawa, NIP: 9531351932.
 2. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych.
 3. Uprawnienia.
  1. RODO przyznaje Tobie następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  a. prawo dostępu do danych osobowych,
  b. prawo do sprostowania danych osobowych,
  c. prawo do usunięcia danych osobowych,
  d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  e. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  f. prawo do przenoszenia danych,
  g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  h. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

  2. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dołożyłam starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Tobie w ramach tych operacji uprawnienia.
  3. Jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściłam się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  4. Zawsze możesz również zwrócić się z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres biuro@aleksandraruta.pl. Dołożyłam wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
 4. Bezpieczeństwo. Gwarantuję poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 5. Odbiorcy danych.
  1. Twoje dane mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu usług czy realizacji zamówień składanych w sklepie:
  a. hostingodawca – w zakresie przechowywania na serwerze danych osobowych gromadzonych w ramach serwisu i sklepu,
  b. dostawca systemu mailingowego – w zakresie przetwarzania w systemie mailingowym danych osobowych gromadzonych w związku z zapisem do newslettera,
  c. dostawca systemu do fakturowania – w zakresie przetwarzania w systemie fakturowym danych osobowych niezbędnych do wystawienia faktury,
  d. biuro rachunkowe – w zakresie przetwarzania danych osobowych zawartych na fakturach dokumentujących zakupy dokonane w sklepie,
  e. firmy kurierskie – w zakresie przetwarzania danych osobowych niezbędnych do dostawy do Ciebie zamówień obejmujących produkty fizyczne.

  2. Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
 6. Cele i czynności przetwarzania.
  1. Zamówienia.
  1. Składając zamówienie, podajesz dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, firma, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia i obsługi zamówienia.
  2. Dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), jak również w celach archiwalnych i statystycznych, w szczególności w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Mam obowiązek przechowywać faktury z danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
  4. W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach.
  5. W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

  2. Odzyskiwanie porzuconych koszyków. W sytuacji, w której rozpoczniesz proces składania zamówienia, ale go nie ukończysz, mój system będzie przetwarzał dane osobowe w postaci adresu e-mail oraz szczegółów zamówienia w celu wysłania do Ciebie wiadomości zachęcającej do sfinalizowania transakcji. Działanie w tym zakresie realizuję w oparciu o mój uzasadniony interes w postaci doprowadzenia do finalizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. Konto użytkownika. W procesie składania zamówienia możesz podjąć decyzję o założeniu konta użytkownika. Jeżeli postąpisz w ten sposób, Twoje dane przetwarzane będą w celu obsługi konta użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane o koncie użytkownika będą przetwarzane przez czas funkcjonowania konta. W każdej chwili możesz podjąć decyzję o usunięciu konta. Nie spowoduje to jednak usunięcia danych o zamówieniach złożonych z wykorzystaniem konta. W każdej chwili możesz sprostować dane zawarte w koncie użytkownika, jak również przenosić te dane.
  4. Reklamacje i odstąpienie od umowy.
  1. Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz mi dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmują imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.
  2. Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  3. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach archiwalnych i statystycznych, w szczególności w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

  5. Newsletter.
  1. Zapisując się do newslettera, podajesz swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.
  2. Dane przekazane mi w związku z zapisem do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  3. Newsletter będziesz otrzymywać tak długo, jak długo będzie funkcjonował, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania. W przypadku rezygnacji, Twoje dane nadal będą przechowywane w systemie mailingowym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z otrzymywaniem newslettera, w szczególności w celu możliwości wykazania Twojej zgody na otrzymywanie newslettera, co stanowi mój uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

  6. Kontakt.
  1. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail, jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.
  2. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  7. Komentarze.
  1. Jeżeli chcesz dodać komentarz na blogu, musisz wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz.
  2. Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blogu, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza.
  3. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.
  4. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies.
  1. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).
  2. Niektóre używane przeze mnie cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają mi rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).
 2. Zgoda na cookies.
  1. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Tobie informacja na temat stosowania plików cookies. Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.
  2. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z mojej strony.
 3. Cookies własne. Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu, w szczególności obsługi procesu składania zamówienia, zapisu do newslettera, logowania do konta użytkownika.
 4. Śledzenie zachowań w serwisie i odzyskiwanie porzuconych koszyków. Szczególnego rodzaju plikami cookies własnymi są pliki cookies związane z wtyczką, która pozwala śledzić Twoje zachowania podejmowane w ramach serwisu oraz kierować do Ciebie wiadomości w ramach mechanizmu odzyskiwania porzuconych koszyków. Działania w tym zakresie opieram na swoim uzasadnionym interesie w postaci analizy zachowań użytkowników serwisu.
 5. Cookies podmiotów trzecich.
  Serwis wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.
  1. Google Analytics.
  1. Korzystam z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji serwisu.
  2. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu ze strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
  3. Z uwagi na aktywowaną przeze mnie anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.
  4. Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
  5. Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z mojej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

  2. Facebook Pixel.
  1. Korzystam z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi kieruję do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.
  2. W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w moim serwisie, zaimplementowałam w ramach moich stron Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z mojego serwisu w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
  3. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają mi na Twoją identyfikację. Wiem jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach mojej strony. Informuję Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne ode mnie, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.
  4. Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
 6. Narzędzia społecznościowe.
  1. Na moich stronach internetowych używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Instagram, Google, LinkedIN.
  2. Wyświetlając moją stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła moją stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
  3. Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.
  4. Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.
  5. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.
  6. Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin w moim serwisie bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą w moim serwisie musisz się wylogować z danego serwisu społecznościowego. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.
 7. Logi serwera.
  1. Korzystanie z serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest serwis. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
  2. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
  3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.
  4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.